top of page
Ogólne warunki użytkowania 

Każdy, kto wchodzi na stronęmaisonbonange.comzobowiązuje się do przestrzegania poniższych warunków użytkowania.

1. Korzystanie z serwisu

2. Zawartość witryny 

3. Dane osobowe 

4. Własność intelektualna 

5. Prawo właściwe 

 

1) Korzystanie ze strony internetowej 

Każdy użytkownik przeglądający witrynę jest odpowiedzialny za dane, które udostępnia, dlatego to do niego należy podjęcie odpowiednich środków w celu ochrony swoich danych przed potencjalnymi wirusami.

Maison Bonange nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z witryny.

 

2) Zawartość witryny 

Maison Bonange regularnie aktualizuje informacje publikowane namaisonbonange.comi zastrzega sobie prawo do poprawiania treści. Maison Bonange nie może jednak zagwarantować dokładności ani precyzji informacji i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku błędu dotyczącego zawartości strony lub sposobu jej wykorzystania przez kogokolwiek.

 

3) Dane osobowe 

Wszystkie dane osobowe przechowywane namaisonbonange.comsą wykorzystywane wyłącznie w kontekście stosunków handlowych z Maison Bonange. Informacje te nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. znowelizowaną w 2004 r. oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych nr 2016/679/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., Maison Bonange gwarantuje zgodność_cc781905-5cde- 3194-bb3b- 136bad5cf58d_o prywatności użytkowników Serwisu. Users  mają tym samym prawo dostępu, sprostowania i usunięcia dotyczących ich danych osobowych.

 

4) Własność intelektualna 

Wszystkie elementy obecne na maisonbonange.com są wyłączną własnością Maison Bonange i podlegają prawnej ochronie własności intelektualnej. Łącząc się ze stroną, użytkownik nie może kopiować ani pobierać całości lub części jej zawartości bez uprzedniej zgody Maison Bonange.

5) Prawo właściwe 

maisonbonange.compodlega prawu francuskiemu.

Warunki te mogą ulec zmianie. Zapraszamy do regularnego ich czytania.

ICONES (2).jpg
bottom of page